Ligetvári Anita - Noiseg.hu

Adatkezelési szabályzat

Hatályos: 2013. január 01-től
A jelen adatkezelési szabályzat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott valamennyi szolgáltatás során mindvégig biztosítsa a feliratkozó adatvédelmi jogainak tiszteletben tartását és védelmét a személyes adatai feldolgozása során.

Adatkezelő vállalkozás adatai és nyilvántartási számai:

Neve: Niconet Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhelye: 9096 Nyalka, Petőfi Sándor utca 30.
Fiók telepe: 9021 Győr, Szent István út 10/A. 2. emelet, 215. sz.
Nyilvántartó hatóság: Győri Törvényszék Cégbírósága
Nyilvántartási száma: Cg. 08-06-012227

Elérhetőségei: Ligetvári Anita
telefonszáma: +36 20/264-65-84
e-mail címe: info@egyuttlegzes.hu

Az Adatkezelő részére tárhelyet biztosító cég neve, székhelye, e-mail címe:
DotRoll Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
support@dotroll.com

Adatkezelés nyilvántartási számai:
Hírlevél feliratkoztatás: NAIH-118163/2017.
Marketing tevékenység: NAIH-119789/2017.

Jogszabályok

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a következő törvények betartásával jár el:
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

3.  Általános rendelkezések

Az Adatkezelő vállalkozás személyes adatokat kezel működése során.
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát.
Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.
Az érdeklődőknek a feliratkozás során megadott személyes adatai kezelésének célját és feltételeit, az adatkezelés időtartamát, az Adatkezelő személyét, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény határozza meg.
Az Adatkezelő a feliratkozó adatainak jogellenes kezelésével, illetve az adatvédelem jogszabályi követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni. A feliratkozókat ért sérelem esetén az Adatkezelő felel – a megbízott adatfeldolgozó által okozott kárért is – . Az Adatkezelő akkor mentesül e felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső külső ún. elháríthatatlan ok idézte elő.
Az Adatkezelő által begyűjtött adatokat az Adatkezelő által megbízott, külön e tevékenységre szakosodott cég feldolgozza, rögzíti és nyilvántartja, továbbá az Adatkezelő cég hírleveleit a regisztrációval rendelkező feliratkozóknak kiküldi.
Jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával egyidejűleg a hírlevélre feliratkozók hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott személyes adataikat az Adatkezelő az adatfeldolgozásra vele szerződött partnerének átadja.
A személyes adatokat megadó feliratkozókat az alábbi adatkezeléssel kapcsolatos jogok illetik meg. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. A feliratkozót az adatkezeléssel kapcsolatban továbbá betekintési és tiltakozási jog is megilleti a 2. pontban írt jogszabályokban előírtak szerint.

4.  Blog

Az adatkezelés célja a blog bejegyzésben elindított konkrét témában beszélgetés indítása az olvasók bevonásával. Az olvasó hozzászólása esetén nevet (ún. nick name) és e-mail címet ad meg, mely adatok a vonatkozó bejegyzéseket megjelenítő program működéséhez szükségesek, azonban az adatfeldolgozó felé nem kerülnek továbbításra. A hozzászóló a bejegyzése és személyes adatai törlését kérheti, melynek az Adatkezelő köteles haladéktalanul eleget tenni és ezt követően az érintett adatait ennek megfelelően tovább kezelni.

5. Hírlevél

A hírlevélre való feliratkozásnál a törvény értelmében kötelező megadni a feliratkozó nevét és e-mail címét is. A weboldalon történő feliratkozás egyben a feliratkozási feltételek elfogadását jelenti. A felhasználó ezzel megadta előzetes hozzájárulását az adatbázisba való felvételhez, illetve az elektronikus levelek fogadásához, melyek reklámot is tartalmazhatnak.
A feliratkozó a fentiek szerint megadott hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül költségmentesen visszavonhatja. Az Adatkezelő ebben az esetben a feliratkozó személyes adatait haladéktalanul törli a nyilvántartásból és a továbbiakban nem küld részére hírlevelet. Az említett visszavonás a leiratkozó link használatával történik.

6. A süti (cookie) használata

A süti fájl olyan rövid szövegfájl, amelyet a meglátogatott weboldalak tárolnak a számítógépeden. A weboldalak olyan információhoz nem jutnak, amit a felhasználó nem kíván megadni és nem férhetnek hozzá a számítógépen tárolt fájlokhoz sem.
A weboldalra történő visszalátogatással a böngésző elküldi a weboldallal kapcsolatos sütiket, amelyek biztosítják a weboldal számára a felhasználói élmény javítását.
A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket. Lehetőség van a sütikkel kapcsolatos beállítások módosítására, így jóváhagyható, vagy elutasítható a sütik tárolására, vagy azok törlésére vonatkozó kérés. A sütik böngészőből való törlését az adott böngésző beállításai között tudod megtenni. Ha néhány, vagy az összes süti eltávolítása, vagy letiltása megtörténik, akkor ez a weboldal működését megváltoztathatja, mely a számítógép többi felhasználóját is érinti.

További információ, esetleges panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál elérhető (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., http://naih.hu).

Hírlevél feliratkozás

Rólam

ligetvari_anita_smallA pályaválasztás során a segítő szakmák felé húzott a szívem. Az ELTE­Természettudományi Karán végeztem mikrobiológus­technikusként, és hét évig dolgoztam a Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ Mikrobiológia Kutatócsoportjában.
2001-­ben elvégeztem a MANTRA Alternatív Természettudományi Szabadegyetem 3 éves képzését, ahol parapszichológusi oklevelet szereztem.
Ezzel párhuzamosan kezdtem el a Transzperszonális Pszichológia és Légzés Intézet 3+1 éves képzését.
2003­-ban transzperszonális pszichológus­légzéstréner oklevelet kaptam, amelyet ma már Transzperszonális Vivation­légzéstrénernek neveznek.
2008­-ban kaptam meg a transzrelaxációs­terapeuta oklevelemet.
2011­-ben a DONA (Észak Amerikai Dúlák Szövetsége) egyik oktatótanára, Debra Pascali­Bonaro által tartott posztpartum (gyermekágyi)­dúla, majd 2012­ben a Napfogyatkozás Egyesület szervezésében Gyászcsoportvezető képzésen vettem részt.
Jelenleg a LEA (Lelki Egészségvédő Alapítvány) győri, művészeti terápiás­foglalkoztató képzésén veszek részt.
2001 óta egyéni terápiákat, csoportokat, hétvégi műhelymunkákat, előadásokat vezetek és tartok.